onsdag den 15. juli 2015

Mentaltest Miki

I slutningen af maj gennemgik Miki en mentaltest. Det var i forbindelse med uddannelse af nye mentaltestere for DKK, så testen var ikke officiel, men det foregik som en almindelig mentaltest.

Jeg har tidligere været med Katarina til mentaltest af Java, og dermed vidste jeg lidt om, hvordan det foregik, men jeg var spændt på at se hvordan Miki ville reagere i de forskellige situationer.

Tidligere i testernes uddannelse var vi også med som demo hund, der var det hilse situationen og leg de gennemgik, og der fik Miki hilst og leget med mange forskellige, og han hyggede sig og ville gå med dem alle væk fra mig og legede også hver gang, så regnede selvfølgelig med at jeg vidste, hvordan han ville reagere på denne første del af testen, resten var helt nyt for ham.

1. punkt i testen handler om håndtering, hvordan reagerer hunden på møde med og håndtering af fremmede.

Dette foregår ved at man kommer med hunden til pladsen hvor testen foregår, så går man gennem en gruppe mennesker (denne gruppe er der, for at hunden har et sted at søge tilflugt, hvis den på et tidspunkt i testen bliver bange og vil flygte), frem mod og helt hen tæt på testlederen. Her stiller man sig tæt foran testlederen uden at sige noget, og afventer hundens reaktion. Tager hunden ikke selvstændigt kontakt prøver testlederen at hjælpe ved at snakke til hunden. Når hunden har taget kontakt og hilst på testlederen, så tester man om hunden frivilligt vil følge med en fremmed, ved at testlederen får hunden i snor og forsøger at gå væk fra ejer. Sidste punkt er så om hunden vil lade sig røre af testlederen, når de er kommet et stykke væk fra ejeren.

Da vi prøvede dette tidligere, tog Miki selvstændigt kontakt, gik frivilligt med testlederen og lod sig gladeligt håndtere af testlederen.

På testdagen tog Miki selvstændigt kontakt til testlederen, men han var ikke helt tilfreds med at gå med testlederen væk fra mig, han kunne dog godt lokkes med en lidt glad stemme. Håndteringen lod han sig fint finde i.Miki
Havanese ønskeprofil
1a kontakt
4 – tager selctændigt kontakt
4
1b håndtering
2 – følger med et stykke
4 – følger med uden besvær
1c håndtering
4 – lader sig håndtere
4

2. punkt omhandler leg. Det foregår ved at man kaster en lærred sæk/klud frem og tilbage mellem testleder og fører og efter nogle gange kaster testlederen den et stykke væk, Og så ses der på hundens egagement, hvor godt tager den fat i sækken, hvis den overhovedet tager fat, vil den trækkeleg m.m.

Miki ville gerne lege hver gang, men han så det nok lidt som en apport øvelse, han løb fint ud og hentede sækken, men løb ligeså fint tilbage til mig og afleverede den hver gang.Miki
Havanese ønskeprofil
2a – leg - engagement
3 – starter langsomt – bliver aktiv
3
2b – leg – gribe og bære
4 – griber med hele munden – tager fat
3 – griber forsigtigt eller nipper i objektet
2c – leg – træk
Punktet er udgået af testen
3 – holder fast – trækker en del

3 - Jagt. Der er en lille bane hvor en lille klud er spændt fast i snor, der spændes ud og slalom mønster, og så trækkes af en maskine, så det kan vække et evt jagtinstinkt i hunden.

Miki så ikke kluden nogle af gangene, da testen foregik i højt græs, og en lille havaneser er ikke høj nok til så at få øje på kluden der trækkes hen over jorden, så han blev fint på plads i alle forsøg. Lidt ærgeligt ikke at få testet hvordan han reelt ville reagerer, da jeg forventede han ville jagte kluden, men fint for testerne at få fokus på hvor vigtigt testområdet kan være for at testen udføres ordentligt.Miki
Havanese ønskeprofil
3a jagt - fart
1+ 1 – starter ikke
2 – starter men afbryder – fuldfører ikke
3b jagt - fangst
1 + 1 – når ikke frem til byttet
1

4 - Aktivitetsniveau. Man står stille i 3 min, uden at tage kontakt til hunden, og så ses der på hvordan hunden reagerer når der ingenting foregår.

Miki startede med at gå rundt og snuse, spise lidt græs, for tilsidst at give sig til at grave i jorden under min ene sko. Så aktivitetsniveauet var stigende.Miki
Havanese ønskeprofil
4 – aktivitetsniveau
3 – går rundt – snuser – spiser græs – bider i pinde
2 – opmærksom – står,sidder,ligger

5 - overraskelse. Man går tur med hunden, og pludselig flyver en kedeldragt op foran hunden, efter at have set på hundens reaktion (går den selv frem, skal den hjælpes frem), så ses der på afreaktionen, ved at man går frem og tilbage ved siden af dragten (har hunden afreageret, eller er den stadig påvirket af situationen.

Miki reagerede ikke på dragten og gik selv frem til den uden tøven.Miki
Havanese ønskeprofil
5a – overraskelse - skræk
1 – stopper/kort stop/ ingen undvigelser
2 – stopper og dukker sig
5b- trusler/angreb
1 – ingen trueadfærd
1
5c - nysgerrighed
5 – går frem uden hjælp
4- går frem når fører er gået halvt frem
5d - afreaktion
1 – ingen undvigemanøvre
1
6 - lyd. Man går og pludselig trækkes en jernkæde hen over en metal overflade, hvordan reagerer og afreagerer hunden.

Miki reagerede ikke på lyden. Men han gik først hen til pladen da jeg selv var gået helt hen til den. Her tror jeg dog at det lange græs igen spillede ind. Han kunne ikke se pladen før han var helt tæt på, ellers tror jeg han var gået frem noget før.Miki
Havanese ønskeprofil
6a – lyd - skræk
1 – stopper/kort stop/ingen undvigelser
2 – stopper og dukker sig
6b – lyd - nysgerrighed
3 – går frem til pladen, når fører står ved pladen
4 – går frem til pladen, når fører er halvt fremme
6c – lyd - afreaktion
1 – ingen undvigemanøvrer
1
7 - spøgelser/revir. Man står stille med hunden, så dukker der 2 spøgelser op, som bevæger sig frem mod os på skift, stopper når de er ca halvt fremme. Hvordan reagerer hunden på dette. Hunden slippes, hvordan reagerer den, vil den undersøge dem eller skal den hjælpes først.

Miki stod stille og kiggede på dem i lang tid, men da han syntes de kommer lige tæt nok på, så begynder han at knurre dybt af dem. Går frem mod dem når snoren slippes, men ikke helt hen til dem. Jeg skal stille mig helt hen foran dem før han tager kontakt.Miki
Havanese ønskeprofil
7a – spøgelser - skræk
1 – ingen flugttendenser
3 – skifter mellem begyndende flugt og kontrol
7b – trusler/aggresivitet
3 – mere end 2 eller vedvarende trusler under en del af forløbet
2 – en eller to trusselhandlinger under forløbet
7c - afreaktion
3 + 3 – går frem når fører står ved spøgelset
4 - går frem når fører er halvt fremme
8 - skarp lyd. Der skydes tæt på hunden, først under leg og bagefter hvor man intet foretager sig.

Miki reagerede ikke på nogle af skudene.Miki
Havanese ønskeprofil
8 – skarp lyd
1 – viser sig ikke berørt
2 – reaktionen forsvinder efter de første skud, afbryder men genoptager tidligere aktivitet
I mange punkter passede Miki ret godt til ønskeprofilen for en havaneser og i enkelte ting faldt han lidt ved siden af, men absolut ikke på en negativ måde.

Det var meget sjovt at prøve og jeg ret imponeret af hvor godt Miki håndterede de mange forskellige ting han blev udsat for.

Tilsidst blev han også rost for hvor godt han reagerede på tingene, og hvor fin og aktiv han var for sin alder.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar